Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Ile mam wzrostu?

Za pomocą suwaka możesz zmierzyć swój wzrost. Zaznacz swój wzrost naklejką. Wykorzystaj do tego tablicę, na której znajdziesz swój wiek.

Naklejki otrzymasz od naszych opiekunów.

Categories: , ,

IMGP1038