Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Muzyczna skrzynia Whitney

Każdy z 48 punktów kręci się w kole dookoła tego samego punktu środkowego. Największy punkt wykonuje pełen obrót wokół centrum, drugi największy dwa razy, trzeci największy trzy razy itd. Każdy punkt uruchamia kolejny dźwięk, jeżeli przebiega on linię horyzontalną.

Ta prezentacja bazuje na pomysłach z książki „Digital Harmony“ Johna Whitneya, Dziękujemy Jimie Bumgardner za realizację.

Categories: , ,

whitney