Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Co mieści się w sześćianie?

Każda z tych kolorowych brył pasuje do szklanego sześcianu. Przy każdej bryle zastosować należy jednak pewien trik.

Jaki związek ma w tym przypadku gwiazda z piramidą?

Wskazówka do żółtej bryły: Ile ma ona kwadratów? W którym miejscu sześcianu powinny się one znaleźć?

Categories: ,

_IGP0998