Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Wieża Ionah

Przełóż pięć krążków z jednej dziury do drugiej. Obowiązują przy tym następujące reguły:

Możesz w jednym ruchu przemieścić tylko jeden krążek
Nie możesz położyć mniejszego krążka na większy

Profesjonaliści potrafią wykonać to zadanie w 31 ruchach!

Wskazówka: Jeżeli zwrócisz uwagę, żeby nie kłaść na siebie dwóch krążków tego samego koloru, zadanie rozwiąże się prawie samo z siebie.

Jest to wariant wieży Hanoi.

Categories: ,

ionah