Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Dźwięczny bąk

Pola na podłodze odpowiadają siedmiu stopniom gamy. Wzdłuż spirali z przyciskami możesz zagrać wzrastającą, lub opadającą melodię. Spośród dwunastu równomiernie rozmieszczonych wokół cylindra tonów, siedem służących aktualnie do grania jest podświetlonych. Za pomocą stopni z sylabami fa oraz ti wykonując niewielki obrót cylindra możesz podświetlić kolejny ton usuwając tym samym inny w cień.

Porównaj nowy ton ze starym. Dźwięki na tej skali zmieniają zarówno ton, jak i sylabę, podczas gdy w przypadku pozostałych dźwięków zmienia się wyłącznie sylaba. Porównaj kolejność sylab znajdujących się na tym samym poziomie wykonując w tym celu dalszy obrót cylindra z kolejnością sylab wraz z opadającymi stopniami.

Pomysłodawcą eksperymentu są: Eytan Agmon, John Clough, Jack Douthett i Thomas Noll.

Przy wsparciu Armstrong DLW.

Categories: ,

tonkreisel