Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Zakurzone kółka

Pewna chmura kurzu została w identyczny sposób skopiowana na dwóch szklanych płytach. Po odpowiednim przesunięciu płyt pojawią się figury w kształcie kół.

Kryje się z tym pewne twierdzenie geometryczne o tych właśnie ruchach.

Categories: ,

staubkreise