Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Smarties

Ile cukierków widzisz na plakacie?

Przyłóż ramkę do plakatu i policz znajdujące się w nie cukierki. Rama liczy dokładnie 1/100 powierzchni całego plakatu. Aby uzyskać liczbę wszystkich cukierków, musisz otrzymaną sumę pomnożyć przez 100.

Categories:

smarties