Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Seriation

Archeolodzy określają “seriation” jako metodę porządkowania tabeli, w której zajęte są tylko niektóre pola. Służy to do względnego datowania przedmiotów pochodzących z różnych miejsc odkryć, aby posegregować je chronologicznie.

Categories:

seriation