Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Król ślimaków

Skorupy winniczków są prawie zawsze prawoskrętne. Ślimaki z przeciwnym kierunkiem skręcenia, to królowie ślimaków, które występują niezwykle rzadko. Aby zobrazować tą rzadkość, został tu umieszczony jeden król ślimaków razem z 303 prawoskrętnymi towarzyszami.

Categories: , ,

schneckenkoenig