Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Cień figur

Przytrzymaj jedną z figur w promieniu światła, tak aby jej cień pokrył się dokładnie z konturami figur na ścianie (trójkąt, kwadrat oraz sześciokąt ). Jest to możliwe w każdym przypadku?

Categories: , ,

_IGP1070