Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: rury do słuchania

Przyłóż ucho do otworu rury. Zapamiętaj dźwięk, który usłyszysz, a następnie przejdź do kolejnej rury. Porównaj dźwięki. Już 2500 lat temu Pitagorejczycy zauważyli, że wysokość dźwięków zależy od długości rur, im krótsza rura, tym wyższy dźwięk. Skrócenie długości rur o połowę podwyższa dźwięk o oktawę.

Categories: ,

_IGP0907