Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Pitagoras

Obróć poszczególne elementy. Z dużego kwadratu powstaną dwa małe. Przyłóż trójkąt do odpowiedniej strony kwadratu. Co można zauważyć?

Ten oto składany dowód twierdzenia Pitagorasa był juz znany w IX wieku w Indiach.

Categories: ,

_IGP0898