Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Puzzle Penrose

Poukładaj puzzle w ramkach. Powstający “kwiat” jest częścią niekończącego się wzoru. Ciekawostką tego wzoru jest jego połączenie fascynującej symetrii niewielkich elementów i brak globalnej symetrii. Ten niekończący się wzór przyjął nazwę swojego wynalazcy Sir Roger Penrose (ur. 1931) “Penrose-Parkett”.

Categories: , ,

penrose