Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: muzyczna gra w kości

Rzucając kostkami określisz tu kolejność taktów jednego z muzycznych utworów W. A. Mozarta i usłyszysz zupełnie nowy, jeszcze nieznany utwór muzyczny.

Categories: , ,

mozart