Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Okrąg i elipsa

Jeżeli poprowadzisz sznurek palcem we wgłębieniu, pozostanie on zawsze napięty.

Odstęp obwodu okręgu do jego środka jest zawsze taki sam.

W elipsie suma odstępów do obydwu “ognisk” jest zawsze taka sama.

Categories: ,

_IGP0893