Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Złam kod!

Pewna wiadomość została zakodowana. Potrafisz ją odszyfrować? Komputer pomoże ci przy tym.

Categories: , ,

code