Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Zegar czynnikowy

Zegar czynnikowy podaje czas w formie: godziny : minuty : sekundy (hh:mm:ss), a następnie rozkłada poszczególne liczby na czynniki pierwsze. Na przykład godzina 11:15 zostanie wskazana w następujący sposób: 111500 = 2*2*5*5*5*223. Pomysł ten został zaczerpnięty z komiksu internetowego xkcd i po raz pierwszy wcielony w życie przez Nikolas Coukouma.

Categories: , ,

_IGP0932