Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Linie Eulera

Przeciągnij sznurek wzdłuż linii, pokrywając każdą z nich tylko raz. Czy jest to zawsze możliwe? Czy można rozpocząć w dowolnym punkcie? Szwedzki matematyk Leonhard Euler (1707-1783) odkrył uniwersalny wzór tworzenia systemu linii, które poddają się tej regule.

Categories:

eulerlinien