Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Kaczuszki

Wyłóż fale kaczuszkami.

Za każdym razem powinieneś użyć tylko części o innym kolorze.

Categories: , ,

entchen