Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Góry elipsowe

Przecinając stożek i przekręcając jedną z części o 180 stopni, zaobserwujemy, że płaszczyzna przekroju elipsy jest symetryczna, tak więc obie części znowu do siebie pasują.

Categories: , ,

_IGP1010