Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: trójdźwięczny wielościan

Ta figura pokazuje geometrię harmonicznych interwałów w prostym, składającym się z 12 półtonów, systemie dzwiękowym. Wierzchołki odpowiadają dźwiękom, powierzchnie trójdźwiękom.

Po dotknięciu wierzchołków figury usłyszysz przypisane im dźwięki.

Categories: ,

dreiklang_2