Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Obrotowy stół

Przytrzymaj krąg na kręcącej się tarczy.

Poczekaj, aż krąg nabierze odpowiedniej prędkości i puść go. Celem jest, aby krąg jak najdłużej utrzymał się w jednym miejscu.

Krąg uzyskuje swoją stabilność poprzez prawidłową prędkość.

Categories: , ,

drehtisch