Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Teoria Klarnera

Zapełnij planszę do gry skadająca się ze 100 pól (10 x 10) elementami wielkości 1 x 4. Dlaczego to się nie udaje?

Naciśnięcie przycisku pomocy nie zdradzi gotowego rozwiązania, poda zaś wyjaśnienie, dlaczego jest ono niemożliwe.

Categories: , ,

klarner