Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Dowody bez słów: Suma n

Przy “dowodach bez słów” wystarczy jeden obraz, by przekonywująco wyjaśnić matematyczne twierdzenie.

Ten dowód wykazuje, że $latex 1 + 2 + \dots + n$ jest równy $latex \frac{1}{2}n(n+1)$.

Categories: ,

beweis-summe-n