Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Dowody bez słów: Suma liczb nieparzystych

Przy “dowodach bez słów” wystarczy jeden obraz, by przekonywująco wyjaśnić matematyczne twierdzenie.

Ten dowód wykazuje, że $latex 1 + 3+ 5 \dots 2n-1$ jest równy $latex n^2$ .

Categories: ,

beweis-summe-ungerade-n