Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Dowody bez słów: Suma liczb kwadratów

Przy “dowodach bez słów” wystarczy jeden obraz, by przekonywująco wyjaśnić matematyczne twierdzenie.

Ten dowód wykazuje, że suma liczb kwadratów jest taka sama, $latex 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ = $latex \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ .

Categories: ,

beweis-summe-quadratzahlen