Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Dowody bez słów: Pitagoras do ułożenia

Przy “dowodach bez słów” wystarczy jeden obraz, by przekonywująco wyjaśnić matematyczne twierdzenie.

Poprzez przełożenie części małego kwadratu na duży można zauważyć, że powierzchnia obu małych kwadratów odpowiada powierzchni dużego kwadratu.

Categories: , ,

beweis-pythagoras