Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Benford

W 1881 roku astronom Simon Newcomb odkrył, że w jego tablicach logarytmicznych bardziej zużywały się pierwsze strony niż ostatnie. Doszedł do wniosku, ze cyfra 1 znacznie częściej występuje na pierwszym miejscu w występujących w naturze danych, niż ma to miejsce w przypadku innych cyfr. W 1938 roku fizyk Frank Benford odkrył prawo, że cyfra 1 występuje częściej niż cyfra 2, ta z kolei częściej niż cyfra 3 itd. na pierwszym miejscu danych. Od tego czasu to prawo jest nazwane jego nazwiskiem. Które z podanych danych spełniają prawo Benforda? Wprowadź przynajmniej 20 czerwono zaznaczonych cyfr zestawu danych za pomocą klawiatury. Kulki w rurach pokażą Ci podział cyfr.

Categories: , ,

benford