Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eksperyment: Wszystkie trójkąty są takie same

Przytrzymaj trójkąt w promieniu światła. Spróbuj ustawić go pod takim kątem, żeby jego cień dokładnie pokrywał się z konturami trójkątów na ścianie.

Categories: , ,

dreiecke