Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Sponzoři a finanční patroni

Erlebnisland Mathematik Dresden byla zřízena pomocí dotačních prostředků Saského státu. Saské ministerstvo kultury podporovalo tříleté období výstavby pomocí též pomocí dotačních prostředků. Kromě toho také saské hlavní město Drážďany finančně podpořilo renovaci prostorů a potřebnou infrastrukturu muzea.

Mezi další početné menší a větší dárce patří:
logo_sparkasse_klein
logo_smk_klein
logo_mpi-cpfs_klein
logo_mero-tsk_klein logo_dresden_klein