Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Sdružení pro propagaci Erlebnisland

Pokud byste chtěli aktivně podpořit Erlebnisland, můžete to provést prostřednictvím obecně prospěšné společnosti “Verein zur Förderung des Erlebnislandes Mathematik Dresden e.V.”.

Předseda tohoto sdružení je Dr. Hans-Otfried Müller.

Bankovní spojení pro dary následuje:

Číslo účtu: 102746023
u LKG Sachsen eG
BLZ: 85095164