Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

O nás

ERLEBNISLAND MATHEMATIK DRESDEN / Matematická zážitková země je výsledkem spolupráce Muzea technických sbírek Drážďany a matematického odboru Technické univerzity Drážďany. Tato spolupráce započala v roce 2008 a od té doby přetrvává. Řediteli jsou profesoři matematiky Dr. Andrea Hoffkamp, Dr. Andreas Thom a Dr. Bernhard Ganter, za Muzeum technických sbírek Drážďany pak Magister Holger Seifert.

Vznik

Díky vzniku a úspěchu zařízení Mathematikums v Gießen profesora Beutelspachera mohl být v Muzeu technických sbírek Drážďany realizován koncept “Dotknout se matematiky”, který byl vyvinut především současnými řediteli ve spolupráci s matematickým odborem Technické univerzity Drážďany. Vybudování ERLEBNISLAND MATHEMATIK bylo financováno Saským ministerstvem kultu v letech 2008-11.

Financování

Erlebnissland Mathematik Dresden mohlo vzniknout a do teď fungovat díky finanční, ideologické, aktivní a také kritické pomoci a podpoře mnoha zainteresovaných osob a institucí. Dále je také závislá na darech a podobné podpoře.