Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Vzdělávací programy

Erlebnisland Mathematik poskytuje školním třídám každého věku různé vzdělávací programy. Témata jsou přizpůsobena obsahu učebním plánům a tak k nim může být rychle vytvořen hravý vztah. Programové nabídky jsou koncipovány tak, aby se snadněji prostoupilo do daného tématu případně slouží jako jiný způsob, jak prohloubit standardní školní vyučování. Tyto vzdělávací programy si u nás můžete v předstihu zarezervovat.
Bližší informace získáte pod jednotlivými nabídkami.