Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Pokyny k návštěvě


Ceníme si, že máte se svou třídou v plánu navštívit Erlebnisland Mathematik v Drážďanech. Níže naleznete instrukce týkající se přípravy na Vaší návštěvu.

Přihlášení

 • Skupiny od deseti osob, obzvláště pak školní třídy by měly svou plánovanou návštěvu předem přihlásit, neboť registrované skupiny mají přednost.
 • Registraci můžete provést telefonicky (+49 351 488 7272) nebo faxem (+49 351 488 7263). Registrace je platná v momentě, kdy obdržíte potvrzení.
 • Pro jednu skupinu je odhadovaná návštěvní doba na dvě hodiny.
 • Dodržujte prosím uvedený čas, aby i následující skupiny mohly dobře a nerušeně prostory Erlebnisland využít.
 • Vstupenky jsou platné pro celou výstavu muzea.
 • Návštěva Erlebnisland Mathematik nestojí moc. Přesné informace najdete v naší Informační brožuře pro skupiny.

Průběh návštěvy

 • Ohlašte se prosím na pokladně u hlavního vstupu do muzea. Hned vedle se nachází šatna, kam si můžete uložit a uzamknout bundy, batohy, atd.
 • Erlebnisland Mathematik se nachází ve čtvrtém patře muzea. Můžete využít schodiště nebo výtah. Celá budova muzea je zařízena bezbariérově.
 • Skupina se shromáždí u vchodu do Erlebnisland Mathematik, kde se posadí na modré kruhové sedací lavice. Zde budete přivítáni Vaším průvodcem.
 • Průvodce poté s žáky provede jeden nebo vícero experimentů v Erlebnisland, aby bylo jasné, jak se s Exponáty zachází a jaký zážitek či poučení z daných experimentů vyplývá.
 • Nakonec mají žáci čas a prostor k samostatnému prozkoumávání exponátů a mohou při tom kdykoliv oslovit průvodce a zeptat se na dotazy týkající se dané tematiky.
 • Návštěvníci provádí experimenty sami nebo v malých skupinách. Doporučujeme, odkázat žáky zejména na ty exponáty, kterými by se v rámci vyučování měli zabývat intenzivněji. Ovšem přednáška o problematice či přímo vyučování u exponátů je pro ostatní návštěvníky rušivé, proto toto provádějte v prostoru již zmíněných modrých kruhových lavic u vchodu do Erlebnisland Mathematik.

Pokyny k chování

 • Erlebnisland nabízí matematiku k “osahání”, vyzkoušení, ke hře a tímto způsobem vede k pochopení tohoto fenoménu. To nemá nic společného se smysl postrádajícím hrubým zacházením s exponáty.
 • Exponáty Erlebnisland Mathematik jsou vybuzující a “hýbou” s návštěvníky jak vnitřně tak zvnějšku. Dbejte přitom prosím na to, aby Vaši žáci neběhali kolem, nešplhali či nelezli po exponátech a nebyli hluční.
 • Nenechávejte žáky osamotě. Stálá přítomnost dohlížejícího dospělého je nezbytná. Dohlížejte prosím na to, aby Vaši žáci s exponáty zacházeli svědomitě.
 • Občerstvení a nápoje do Erlebnisland Mathematik nepatří. K tomu je určena muzejní kavárna v šestém patře.

Příprava na Vaší návštěvu

Je dobré, nikoliv však nutné, se na návštěvu Erlebnisland Mathematik předem připravit. Přehled výstavy je zde k dispozici a stejně tak i na těchto webových stránkách. Dle našich zkušeností působí exponáty na žáky hned a přímo. Proto není nutné vyvíjet pro ně dotazníky či malé soutěže s testy k zodpovězení otázek. Naopak od tohoto odrazujeme, poněvadž to do celého prostoru přináší neklid a žáci se poté zabývají pouze hledání odpovědí na otázky, ale do samotného smyslu exponátů neproniknou.