Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Škola

Erlebnisland Mathematik se v Drážďanech řadí mezi stálé expozice, které nabízejí matematiku k „osaháni“. Mezi její cíle patří, zábavným způsobem probudit zájem návštěvníků o matematiku a témata s ní spojená. Expozice je určena návštěvníkům každého věku, ale samozřejmě školáci představují obzvlášť důležitou cílovou skupinu. Erlebnisland Mathematik je proto na návštěvníky školních tříd připravena. Potřebné informace k návštěvě najdete právě v této rubrice. Erlebnisland Mathematik nabízí několik možností, jak doplnit teoretické znalosti získané ve vyučování. Zároveň je Erlebnisland uzpůsobena široké škále témat propojených s matematickým učebním plánem. Proto je možné integrovat a propojit návštěvu Erlebnisland s klasickým vyučováním ve školních lavicích. Zážitek a potěšení ze hry by zde totiž vždy měly stát v popředí. Žáci si zde buď osvěží své již získané znalosti a vědomosti, a nebo je návštěva zde v Erlebnisland může připravit na budoucí vyučování.