Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Yamātārājabhānasalagā

Na zídce pléna najdeš řadu nul a jedniček ze dřeva. Je to příklad tzv. de Bruijnovy posloupnosti. Zvol si libovolnou číselnou řadu z šesti nul a jedniček, např. 100110. Zvolenou číselnou řadu najdeš na zídce v tom pořadí právě jednou.

Uměle vytvořené slovo ze starobylého jazyka sanskrtu Yamātārājabhānasalagā jsme vybrali jako název exponátu, protože se také jedná o de Bruijnovu posloupnost, tentokrát o řadu krátkých a dlouhých slabik. Jestliže se podíváš jen na samohlásky, objevíš řadu

a ā ā ā a ā a a a ā.
V této řadě se opakují tři prvky ve stejném pořadí vždy jen jednou:

a ā ā,   ā ā ā,   ā ā a,   ā a ā,   a ā a,   ā a a,   a a a,   a a ā.
Vlevo na plénu najdeš odpověď na otázku, jak je tato posloupnost vystavena.

Jak jsou řazeny číslice na kraji pléna

Postav se za zídku pléna. Polož ruce na dvě dřevěné číslice tak, aby byly přesně čtyři číslice mezi rukama nezakryté. Nahmatej, jestli máš pod levou rukou nulu nebo jedničku. Teď můžeš předpovědět, jaká číslice bude pod tvou pravou rukou, když ji posuneš o jednu číslici doprava. Jestliže je pod tvou levou rukou jednička, změní se číslice vpravo. Jestli je pod tvou levou rukou nula, pak se číslice nezmění. Po posunutí pravé ruky o jednu číslici vpravo, posuň i svou levou ruku o jednu číslici vpravo a to tak, abys měl mezi rukama opět čtyři číslice nezakryté. Stejný postup můžeš opakovat. Tímto způsobem zjistíš celou číselnou řadu s výjimkou poslední číslice.

Categories:

_IGP0921