Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Slovní salát

Každou kombinací z modrých, zelených a červených destiček vznikne jedna věta.

Kolik vět dokážeš vytvořit? Kolik vět lze vytvořit, když máš k dispozici od každé barvy dvanáct destiček?

Categories:

woertersalat