Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Kdo najde rybu?

Zkus přidržet rybu na obraze tak, aby její tvar přesně odpovídal vzoru. Je jen velmi málo míst, kde je to možné.

Categories: ,

finde_den_fisch