Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Viklavý kámen

Symetricky vypadající viklavý kámen se chová podivně asymetricky. Roztoč ho opatrně doleva a doprava na hladké podložce. Je zřejmé, že kámen upřednostňuje jeden ze směrů otáčení. Který?

Categories:

_IGP1065