Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Naše logo

Logo Erlebnislandu Mathematik se skládá ze 13 různých forem, Přičemž každou z těchto forem tvoří základní tvar kruhu a k němu přiléhající “trny”.

Tyto trny vyplňují meziprostory, které vzniknou, když složíme kruhy stejné velikosti tak těsně k sobě, jak jen to jde.

Categories:

_IGP1089