Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Věž Ionah

Přemísti pět kotoučů z jednoho otvoru do druhého. Přitom se řiď těmito pravidly:

Smíš pohnout vždy jen jedním kotoučem.
Nesmíš nikdy položit malý kotouč přes velký.

Profesionálové to zvládnou 31 tahy!

Tip: Když budeš dávat pozor, aby na sobě nikdy neležely dva kotouče stejné barvy, půjde ti to skoro samo.

Categories: ,

ionah