Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Tónová káča

Body na podlaze odpovídají sedmi tónům na hudební stupnici. Když se projdeš po vyznačených bodech, uslyšíš melodii stoupajících nebo klesajících tónů. Kolem válce je vždy osvětleno sedm z dvanácti pravidelně rozmístěných tónů, které jsou určené k přehrání. Na stupních se slabikami fa a ti můžeš pootočením válce docílit toho, aby se rozsvítil jiný tón a zhasnul sousední tón.

Srovnej přitom název rozsvíceného tónu s tím, který právě pootočením válce zhasnul. Zvuky na tomto stupni mění svůj tón a solmizační slabiku. Všechny ostatní zvuky mění jen slabiku. Srovnej pořadí slabik na stejném stupni, když pootočíš válcem, a pořadí slabik, když se projdeš po všech sedmi stupních.

Exponát se opírá o nápady těchto autorů: Eytan Agmon, John Clough, Jack Douthett a Thomas Noll.

Za laskavé podpory firmy Armstrong DLW.

Categories: ,

tonkreisel