Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Sinus

Otáčej pomalu klikou.

Hrana šikmého řezu válce opisuje sinusoidu na pohybujícím se pásu.

Categories: ,

sinus