Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Seriace

Na jednom poli byly objeveny různé předměty, které pochází z odlišných dob. Jak lze určit, který z předmětů byl ukryt dříve a který později?

Categories:

seriation