Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Stínová tanečnice

Otáčí se tanečnice doleva nebo doprava? Vidíme jen její stín. Proto naše oči nedostávají dostatek informací k určení směru otáčení. Náš mozek se rozhodne pro jednu z možností. Toto rozhodnutí se ovšem u různých lidí liší. Pokud se ale člověk jednou rozhodl, jen těžko své rozhodnutí změní.

Autorem grafiky je Nobuyuki Kayahara.

Categories: ,