Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Stíny těles

Podrž jedno z těles ve světle tak, aby jeho stín přesně odpovídal trojúhelníku, čtverci nebo šestiúhelníku na stěně. Jde to ve všech případech?

Categories: , ,

_IGP1070