Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Pythagoras

Překlop všechny díly. Z velkého čtverce vzniknou dva malé. Přilož trojúhelník k odpovídajícím stranám čtverce. Překvapilo tě něco?

Tento důkaz Pythagorovy věty znali v Indii už v 9. století.

Categories: ,

_IGP0898