Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Koruna z mnohostěnů

Nízkou zídku zdobí jako koruna sedm mnohostěnů, z toho pět platónských těles: čtyřstěn, krychle, osmistěn, dvanáctistěn, dvacetistěn, dále kosočtverečný dvanáctistěn a krychlový osmistěn. Každé z platónských těles je tvořeno stejnými pravidelnými mnohoúhelníky. U čtyřstěnu, osmistěnu a dvacetistěnu jsou to rovnostranné trojúhelníky, u krychle čtverce a u dvanáctistěnu pravidelné pětiúhelníky. Kosočtverečný dvanáctistěn má dvanáct shodných stěn, které jsou sice rovnostranné, ale ne rovnoúhlé. Všechny stěny krychlového osmistěnu jsou pravidelné mnohoúhelníky, ale najdeme zde jak trojúhelníky, tak čtverce.

Categories: ,

polyederkrone