Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Parabola

Otáčej válcem. Čím rychleji otáčíš, tím výše stoupá červená tekutina na okraji. Otáčením vytváří tekutina parabolu. Srovnej tento experiment s řezy kužele.

Categories: ,

parabel