Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Ornament

Vyber si pomocí svítící tužky jednu barvu a jeden ornament a začni kreslit. Kresba se na základě zvolených pravidel symetrie zněkolikanásobí. U plošných ornamentů existuje přesně 17 různých typů symetrie. To je těžko dokazatelná matematická poučka. Všech 17 typů se objevuje v ornamentech islámského umění.

Počítačový program nabízí také „analýzu“, která pomáhá při určování typu symetrie pro předložený ornament. To ovšem není ani s touto pomůckou úplně jednoduché.

Categories: , , ,

ornament